Blog

Kayropraktik Meslek Tanımı

Kayropraktik Meslek Tanımı

  • Kayropraktik, nöromuskuloskeletal sistemin rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve önlenmesinde ve bu rahatsızlıkların genel sağlık üstündeki olumsuz etkisi ile ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Çıkık olmadan normal mekanik hareketliliğini yitirmiş eklemleri manipüle etmek, düzeltmek ve elle uygulanan teknikler üzerine yoğunlaşır.

The WHO Definition

World Health Organization, Guidelines on Chiropractic, 2005


  • Kayropraktik muskuler-skeletal sisteminin mekaniksel rahatsızlıklarının tanı, tedavi ve önlenmesinde ve bu mekaniksel rahatsızlıkların genel sağlık ve sinir sistemi üzerindeki etkileri ile ilgilenen bir sağlık mesleğidir. Özellikle omurganın mekanik bozukluklarını düzeltmek ve yumuşak doku ve diğer eklem manipülasyon tedavilerine önem verir.

WFC Dictionary Definition

World Federation of Chiropractic, 2001


  • Kayropraktik modern tıp dilini konuşan ama kendine münhasır prensip ve uygulamaları olan birinci basamak sağlık mesleğidir. Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarının, fonksiyonel bozukluklarının (disfonksiyonlarının) tanı, tedavisi ve önlenmesi üzerine odaklanır. Omurganın ameliyatlık boyuta gelmemiş olan yapı ve mekaniksel sıkıntıları, bunların sinir sistemi ve genel sağlık üzerindeki etkileri ile ilgilenir.

European Chiropractic Union, 2005  

Yorum Yazabilirsiniz