Kayropraktik Omurga Sağlığı Derneğini; her türlü platformda hukuki olarak temsil etmek ve gerekli konularda hukuki yollardan çözüme gidilmesini sağlamak. Derneğimizin, üyelerimizin, mesleğimizin ve hastalarımızın haklarını hukuki yollardan korumak.

Üyeler:
•           Umut Yasa, Komisyon Başkanı
•           ,
•           ,
•           ,
•           ,