Kayropraktiğin tüm Türkiye’de bilinirliğini, kullanımını ve entegrasyonunu (uyumunu, bütünlüğünü) geliştirmektir.

Vizyon ve Misyonumuz ışığında;

• Türkiye’de kayropraktiğin haklarını savunacağımızı,
• Kararlarımızdan sorumlu olmayı,
• Kayropraktörler ve Kayropraktik organizasyonlar içindeki kültürel, toplumsal ve tutumsal çeşitliğe saygı duyacağımızı,
• Tüm eylemlerimizde bütünlüğü koruyacağımızı ve
• Kayropraktik uzmanlığını değişmez bir tutum ile sürdüreceğimizi bildiririz.