Blog

Klinik olmayan bir ortamda kayropraktik bakım alan sporcuların memnuniyet düzeylerini etkileyebilecek faktörleri belirlemek için bir araştırmalı karma yöntem çalışması.

Klinik olmayan bir ortamda kayropraktik bakım alan sporcuların memnuniyet düzeylerini etkileyebilecek faktörleri belirlemek için bir araştırmalı karma yöntem çalışması.

Bu içerik, üyelere özel oluşturulan "Klinik Araştırmalar" kapsamındadır.

Lütfen .
Henüz üyeliğiniz yoksa ücretsiz kaydolun.