Blog

Kayropraktik Tedavi İlaç Kullanımını Azaltır mı?

Kayropraktik Tedavi İlaç Kullanımını Azaltır mı?

Bir IPA ünitesinde yapılan 7 yıllık 70.274 hastanın retrospektif analizinin yapıldığı, medikal uygulamalar ve Kayropraktik uygulamaların karşılaştırıldığı yeni bir çalışmada, hastane içi kabüllerde %60.2, hastane günlerinde %59, hasta dışı ameliyat ve uygulamalarda %62 ve konvansiyonel tıp IPA performansı ile karşılaştırıldığında ilaç tutarı olarak da %83 oranında azalma görülmüştür. Bu açıkça göstermektedir ki ameliyatsız ve ilaçsız Kayropraktik yaklaşımlar PCP’ler ile karşılaştırıldığında hem klinik hem de tutar olarak düşüş sağlamaktadır.

Clinical Utilization and Cost Outcomes from an Integrative Medicine Independent Physician Association: An Additional 3-year Update
J Manipulative Physiol Ther 2007 (May);   30 (4):   263–269 ~ FULL TEXT

Yorum Yazabilirsiniz