Blog

Kayropraktik Tedavi Bel Fıtığında Etkili midir (Lomber)

Kayropraktik Tedavi Bel Fıtığında Etkili midir (Lomber)

 • Her bel ve bacak ağrısı kesinlikle salt disk hernisi (fıtık) rahatsızlığı değildir. Disk hernisi (fıtık) yönünde diagnostik kanıt olmasına rağmen spinal (omurgaya ait) ağrıların çoğu mekaniktir ve dejeneratif intervertebral disk veya faset eklem bozukluklarından kaynaklanır.
 • MR görüntüleri tanı koymak için kendi başına diagnostik (hastalık teşhisine yardımcı) değildir;
  • Hastanın anamnezinin (hastalık öyküsü) alınması ve sübjektif şikayetlerinin dinlenmesi.
  • Muayene klinik bulgularının hastanın şikayetleri ile örtüşmesi.
  • Subjektif ve objektif şikayetlerin MR görüntüleri ve laboratuvar ile örtüşmesi esas alınır.
  • Hastanın tanısının yarattığı klinik tabloya göre tedavi şeklini belirlemek bu alanda çalışan pratisyenlerin başarı oranını arttırırken hasta memnuniyetsizliği her zaman daha düşük olacaktır.

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(8-14)

 • Deyo ve Weinstein’a göre birinci basmak omurga tanı ve tedavilerinde:
  Bel ağrılarının yalnızca % 7’si disk hernisi (fıtık) veya dar kanal olup belli bir nörojenik klinik bulgu verdiğini belirtmişler. Geri kalan olguları ise ağrının kaynağı olan dokuyu ayırt edemeden non-spesifik mekanik bel ağrısı olarak adlandırmışlardır.

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(13)

 • Pang ve Ark bir kronik ağrı kliniğine başvuran 104 hastada sinir blokları ile ağrının nedenini araştırmışlar ve hastaların çoğunda ağrı üreten dokuyu ortaya koymayı başarmışlardır.

Bu araştırmada bel-bacak ağrılı hastada;

 • % 20-Lomber kök iritasyonu
 • % 24- Faset eklem ağrısı
 • %24- Faset eklem ve lomber kök iritasyonu
 • % 7-  internal disk hastalığı
 • % 6 – Sakro iliak eklem disfonksiyonu

olarak tespit etmişlerdir.

 Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(13)

 • Kayropraktik mesleğini icra eden bir pratisyen hastasını detaylı bir şekilde değerlendirip tıbbi kontraendikasyonlarını belirledikten sonra kayropraktik spinal manipülasyon tedavisi endikasyonu olan omurların eksensel duruş bozuklukları ve/veya biyomekaniksel, disfonksiyonları, hareket bozuklukları (hipomobilite, hipermobilite, aberrant(anormal) mobilite), (mekanik disfonksiyon) üzerine odaklanarak tedavi sürecini planlar.
 • Tanı hiyerarşisinde ön planda olması gereken bir tanı varsa hastasını gerekli uzmana yönlendirir.
 • Multidisipliner takip edilmesi gereken bir durum varsa hastasını yönlendirir.

Chiropractic management of low back pain and low back-related leg complaints: a literature synthesis. Lawrence DJ, Meeker W, Branson R, Bronfort G, Cates JR, Haas M, Haneline M, Micozzi M, Updyke W, Mootz R, Triano JJ, Hawk C. J Manipulative Physiol Ther. 2008 Nov-Dec;31(9):659-74.

Omurga hastalıklarında temel olarak 6 tür yakınma vardır;

 1. Ağrı- Hareketle veya hareketsiz
 2. Duyu bozukluğu
 3. Güçsüzlük-Motor defisit
 4. Normal duruşta postur bozukluğu
 5. İdrar-gaita inkontinansı
 6. Cinsel Disfonksiyon

Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2006, 2(2)

Semptomlar ve Belirtiler:

Hastanın öyküsünde günlerdir, aylardır ve/veya yıllardır olan bel ve/veya bacak ağrısı vardır.

Ağrı Kalitesi:

Akut şiddetli bel ve bacak ağrısı. Bacak ağrısının oluşması ve/veya artması ile bel ağrısı hafifleyebilir.

Instant Access to Chiropractic Guidelines and Protocols, Lew Huff, David M. Brady

Lomber Disk Hernilerinde Kayropraktik Yaklaşımlar

 1. Yumuşak doku iyileşmesini desteklemeyi hedefler.
 2. Ağrıyı geçirmek ve tekrarlamasını önlemeyi hedefler.
 3. Omurganın ve bedenin ağrısız hareket açılarını (ROM) artırmayı hedefler.
 4. Günlük hayata yeterliliği artırmayı (kas gücü), iskelet ve eklem yapısının biyomekanik dengesizliğini azaltmayı ve stabilizesini artırmayı hedefler.
 5. Tedavi süresini hızla bitirmeyi ve rehabilitasyon sürecine geçerek fonksiyonları restore etmeyi hedefler.

Klinik Not:

 • Hastanın tedavi süresi kısa tutulup en hızlı şekilde rehabilitasyona geçilmesi lazım ki hastanın pasif tedavi modalitelerine bağımlılığı olmasın.
 • Semptomların ve rahatsızlığın var oluş süresi genellikle tedavi süresini ve/veya seans sayısını belirler.

Instant Access to Chiropractic Guidelines and Protocols, Lew Huff, David M. Brady

Yorum Yazabilirsiniz